Φωτογραφίες

Σαμάρι -Χαλασοκεφάλα -Δυο πρίνοι

Πρόγραμμα εκδρομών

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019
Παξιμάδια
Αναχώρηση: 08:00